Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kurumumuzun Tarihçesi
  17.11.2022

  DALAMAN AÇIK CEZA VE İNFAZ KURUMU (Yazılmış ilk Kurulum Tarihçesidir.)

  Dalaman Tarım Yeni Ceza Evinin ilk Mümessili ve kurucusu Muğla C.Muddeiumumisi Saffet Tekin Alp ile müdür ve idare heyeti.

  Muğla'ya 100km mesafede Dalaman Tarım Yeni 27.03.1945 tarihinde Devlet Ziraat İşletmesi Kurumundan Adalet Vekaletine intikal etmiştir. Sahası 3500 dekar ise de ekseriyesi bataklık, gayri kabili istimal, fundalık, çalılık ve sazlık idi. Bu kapalı ve batak arazi 320 Hükümlünün kuvveti ile yaz, kış çalışılarak, kanallar açılarak ve bataklıklar kurutulmak suretiyle istifade edilir hale getirildi.

              Bir taraftan Hükümlülerle bina inşaatına başlanıldı. Kısa zamanda Müdüriyet Binası, Dokuma ve Marangoz Atölyeleri, Anbar ve Revir Binası, Memur Lojmanları ve Yatakhaneler yapıldı. Ziraata elverişli hale getirilen arazide pamuk tarlaları, susam, buğday, mısır, fasulya tarlaları ve sebze bahçeleri vücuda getirildi. Ve bunların çapalanmasına itina edildi. Harman yapılıp, yığınlar halinde ambarlarda toplandı. Arazinin muzır nebatlardan temizlenmesine, fidelerin intizamına, mahsülllerin iyi yetişmesine itina edildi. Eski bataklıklar yerinde 80 dekarlık Narenciye Bahçesi yetiştirildi. 1952 yılında meyve vermeye başladı.

              Yollar açılarak dikilen 800’den fazla Dut fidanı yetişmiş ve kavaklık yetiştirilmekte, Ziraata elverişli olmayan 1800 dekar çorak arazi Mera olarak kullanılmakta, bu meralarda Hayvancılığın İnkişafına çalışılmaktadır.

              Ziraata ön planda kıymet verilmekte ve hükümlüyü çalıştırabilmek için Hayvanlarla ziraat yapılmaktadır. Pamuk tarlalarında kullanılan traktör ve Mibzer aynı zamanda tetris vasıtalarıdır. Müessesenin mahsüllleri elektrikli değirmende üğütülür ve bu değirmenden civar halk da istifade eder. Toprak mahsülleri müessesenin vasıtasıyla ambarlara nakil olunur.

              Bu küçük tamirhanede pulluklar yapılıp köylüye satılmakta ve çok rağbet görmektedir. Tamirhanede köylülerin de traktörleri tamir edilir.

              Fenni yapılmış kümeslerde, kümes hayvanları ve bilhassa Hindi yetiştirilmesine itina edilir. Besili boğa yetiştirilir. Birbirinden güzel inekler ve mandalar Hükümlüler tarafından sağılır, koyun sürüleri de beslenir, Süthanede fenni şekilde yağ, yoğurt ve peynir yapılır. Süt ve yoğurt işleri bu küçük binada yapılır.

              İpekböcekçiliğine  bir sanat şubesi olarak yer verilir. Elde edilen ipek kozaları Dokuma tezgahlarında dokumacılık yapılır. Hükümlüye yeni tip kovanlarla arıcılık öğretilir.

              Ziraat mevsiminde Kunduracılık, Terzi Atölyelerinde Hükümlü adedi azalır. Urgancılık, dokuma tezgahlarında dokumacılık yapılır. Marangozhanede, ustalar nezaretinde marangoz, hasır koltuk işleri yapılır. Zarif mobilyalar, bilhassa hasır koltuk ile sandık ve bavullar çok satılır. Yapılan ziraat aletleri ve koltuk takımları 1945 İzmir Fuarında çok beğenilmiştir.

              Müesseseye Jandarma ile gelen Hükümlüler teslim alınır, ve Müdür tarafından kendilerine nasihat edilir. Hamamda yıkatılıp, berberde tıraş ettirildikten sonra, Müessese Doktoru tarafından aşıları yapılır, lüzum görülen revire yatırılır. Başgardiyan tarafından koğuşta yatağı gösterilir, arkadaşlarına tanıtılır. Koğuş temizliğine ve intizama dikkat edilir. Çamaşır ve ütülerini kendileri yaparlar. Sabah temizliği ve bayrak merasimini ihmal etmezler. Jimnastik yaparlar, voleybol ve kitap okumayı çok severler. İdare Amirleri tarafından kendilerine konferanslar verilir, bilhassa dini derslere ehemmiyet verilir ve namaz kılmaya teşvik edilirler. Müessese aşçısı temiz bir binada bulunur. Ekmeklerini kendi fırınlarında pişirirler. Büyük yemekhanelerinde iştiha ile yemeklerini yerler. Ziyaretçileri ile bu binada görüşürler. Kantinlerinde ucuz eşya ve yiyecek satılır. Mektuplarını intizamla kutuya atarlar.

              Müddetini bitiren Hükümlüye Müdür tarafından sanat şahadetnamesi verilir ve arkadaşlarına veda ederken bir daha dönmemek üzere müesseseden ayrılırlar.

   

  Bulunduğu İl/İlçe: Muğla/Dalaman

  Mevcut Kullanım Durumu: Ceza infaz kurumu olarak kullanılmaktadır.

  Mülkiyet Hakkı :  Adalet Bakanlığına ait.

  Kurum Adresi : Altıntas Mahallesi Gazi Bulvarı No:175 Dalaman/MUĞLA

   

  KRONOLOJİK GEÇMİŞ

  Tarih Aralığı

  Kullanım Amacı

  1945

  Kurulum.

  2016 yılı ve öncesi

  Genel fiziki yapı durumu.

  2022

  Günümüz son durum

   

   

   

  Bilgi Notunu Hazırlayan Personele Ait Bilgiler

  Sicili:

   

  Adı-Soyadı:

  Serkan KURTULUŞ

  Unvanı:

  İnfaz ve Koruma Memuru

  Cep ve Kurum Telefonu:

  0252 697 5004

  Fiilen Çalıştığı Kurum:

  Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu

   

  Adres

  Altıntas Mahallesi Gazi Bulvarı No:175 Dalaman/MUĞLA

  Telefon

  0252 697 50 04

  0252 697 51 05

  E-Posta

  dalaman.tarimacikisaretadalet.gov.tr